Bij de verkoop van een woning moet altijd een geldig – positief of negatief – attest van de elektrische keuring aanwezig zijn

Bij de verkoop van een woning moet altijd een geldig – positief of negatief – attest van de elektrische keuring aanwezig zijn

Elektrische keuring

Alle elektrische installaties in België moeten omwille van veiligheidsredenen een geldig keuringsattest hebben. Dit attest verkrijgt u na het onderzoek van een erkend keuringsorganisme. Immo Corbati beschikt over een erkende deskundige mét kennis en ervaring die de noodzakelijke keuring kan uitvoeren.

Wat is een elektrische keuring?

Een elektrische keuring is een onderzoek naar de staat van de elektrische installaties in een woning. Een deskundige ( erkend keuringsorganisme) komt ter plaatse om de installaties te keuren. Deze moeten voldoen aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) uit 1981. Deze wet beschrijft de minimumeisen waaraan een elektrische installatie moet voldoen om als veilig te worden beschouwd. Na de keuring wordt er door de deskundige meteen een keuringsattest opgemaakt.

Een eendraadschema en situatieplan (positieschema) dient verplicht aanwezig te zijn op het moment van de keuring. De keurder heeft ook de EAN-code nodig die vermeld staat op de elektriciteitsrekening.

Een elektrische keuring is niet hetzelfde als een energiekeuring!

De elektrische keuring is verplicht (bij verkoop en verhuur)

Een elektrische keuring bij verkoop van een woning die voor 1 oktober 1981 gebouwd werd, is verplicht. Sinds 2008 is dit vastgelegd in de Belgische wetgeving. Zo krijgt de koper de nodige inlichtingen over de staat van de aanwezige elektrische installaties in de woning. De overheid gebruikt deze wet om oudere installaties te moderniseren.

Alle gebouwen die vanaf 1 oktober 1981 gebouwd zijn, zijn conform het AREI. Vandaar dat bij de verkoop van deze gebouwen geen elektrische keuring dient te gebeuren. Zij bezitten immers al het verplichte keuringsattest.

Bij verkoop van een woning is er altijd een geldig keuringsattest nodig. Bij het ondertekenen van de notariële akte moet dit attest immers verplicht aanwezig zijn. Zonder het attest wordt de verkoop opgeschort.

Een elektrische keuring is tevens verplicht als:

  • Er een aanvraag is tot verzwaring en/of uitbreiding van de elektrische installatie
  • Er een aanvraag is tot wijziging van de elektrische installatie
  • Er een nieuwe elektrische installatie geïnstalleerd is (pas na een positief keuringsverslag zal de nieuwe installatie aangesloten worden op het net)

Wat als mijn elektrische keuring niet in orde is?

Als er een negatief keuringsverslag is, kan de verkoop toch nog doorgaan. De nieuwe eigenaar van de woning moet wel binnen de achttien maanden na opmaak van het verslag de elektrische installaties laten aanpassen conform het AREI én een herkeuring laten uitvoeren door een deskundige. De datum waarop de inbreuken op het AREI opgelost moeten zijn, staat in het keuringsverslag. Het is belangrijk voor de verzekering dat er tijdig een positief keuringsverslag opgemaakt kan worden.

Indien er tijdens het nieuwe controleonderzoek vastgesteld wordt dat er nog steeds inbreuken zijn op het AREI, dan wordt de Federale Overheidsdienst Energie ingeschakeld.

Als de nieuwe eigenaar niet binnen de achttien maanden de herkeuring kan laten uitvoeren, omdat bijvoorbeeld de verbouwingswerken niet klaar zijn, dient de eigenaar een verlenging aan te vragen bij de Federale Overheidsdienst Economie via:

K.M.O. Middenstand en Energie

Vooruitgangstraat 50 – 1210 Brussel

0800 120 33 – info.eco@economie.fgov.be

Periodieke controles

Een positief keuringsverslag blijft 25 jaar geldig, op voorwaarde dat er geen aanpassingen of uitbreidingen aan de elektrische installatie doorgevoerd worden. De vervaldatum staat op elk attest duidelijk vermeld. Nadien moet er door een erkend keuringsorganisme een nieuwe keuring uitgevoerd worden.

Wat bij ongelukken met een elektrische installatie?

De eigenaar van de woning en/of de beheerder van de elektrische installatie staat in voor het onderhoud van de installatie, of voor de uitvoering ervan conform het AREI. Bij ongelukken veroorzaakt door de elektrische installatie moet die persoon meteen de Directie Elektrische Energie van de Federale Overheidsdienst Economie op de hoogte brengen via:

Directie Elektrische Energie

Koning Albert II-laan 16 – 1000 Brussel

02 277 91 25 – gas.elec@economie.fgov.be

Doe een beroep op de Immo Corbati-deskundige

Immo Corbati beschikt over expertise, ervaring en kennis op het vlak van elektrische keuringen en kan de keuring dus op een professionele manier uitvoeren. U kan beroep doen op onze deskundige voor:

  • Een volledige elektrische keuring
  • Een keuringsattest te laten opmaken
  • Uitleg over de reglementering en prijzen
  • Informatie te vragen over de werking van een keuring

Contacteer Immo Corbati voor een gratis offerte of extra informatie

Fout: Contact formulier niet gevonden.